ROZBUDOWA I PRACE REMONTOWE w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym


Fundacja Caritas Katowice przekazała w 2009 r. 116 000 zł na dofinansowanie II etapu prac modernizacyjnych w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym im. Jana Pawła II:

 1. Wykonano nową bramę wjazdową – dotychczasowa była zbyt wąska i nie pozwalała Straży Pożarnej na wjazd samochodów pożarniczych.
 2. Na parterze umieszczono wszystkie sale dla chorych (16-18 łóżek). Każda sala posiada obecnie okna o normalnych gabarytach, prowadzące bezpośrednio na zewnątrz. Do tej pory sala jednoosobowa miała okno prowadzące do innej sali, przez co była bardzo ciemna; uniemożliwiało to również skuteczne wietrzenie.
 3. W 4 salach pacjentów i dwóch pomieszczeniach biurowych zostały wymienione okna z małych na normalnych wymiarów.
 4. Wymieniono drzwi wejściowe do budynku ( 2 szt.). Dotychczasowe były zbyt wąskie i nie spełniały norm p.poż.
 5. Powiększono pomieszczenie pro-morte. Poprawiono klimatyzację w tym pomieszczeniu, dotychczasowa nie spełniała właściwie swej funkcji.
 6. Zlikwidowano salę 4-osobową, która nie spełniała wymogów związanych z opieką hospicyjną, a także jednoosobową salę bez zewnętrznego okna.
 7. Wykonano 2 sale 1-osobowe ze wspólnym węzłem sanitarnym oraz 2 sale 3-osobowe, w tym jedna z własnym węzłem sanitarnym.
 8. Przygotowano pokój lekarski.
 9. Ponieważ dotychczasowa klatka schodowa nie spełniała norm rozpoczęto budowę nowej. Klatka schodowa będzie wyposażona w dźwig szpitalny do przewozu pacjentów- także na łóżkach. Oprócz tego znajdą się w niej: a. na poziomie piwnic-pomieszczenie agregatu prądotwórczego- który jest obligatoryjny w obiektach szpitalnych (hospicjum jest tak traktowane np. przez Sanepid), magazyn wypożyczalni sprzętu medycznego; b. na poziomie parteru- będzie brudownik i pomieszczenie na sprzęt dla salowych, wyjście na taras zewnętrzny; c. na poziomie I piętra- będzie przeniesiona kaplica w okolice windy, bo w dotychczasowej lokalizacji była niedostępna dla większości pacjentów, była duszna i ciemna. Tutaj będzie większa, jaśniejsza, bardziej dostępna dla chorych i łatwiej w niej będzie oddychać.
 10. Zlikwidowano na I piętrze otwarty taras, przebudowując na 2 sale wielofunkcyjne do dyspozycji pensjonariuszy hospicjum i ich rodzin, miejsce spotkań poza salą chorych. Utworzono także pokój, który przeznaczony jest dla pracowników zajmujących się obsługą NFZ.
 11. Zabudowano na I piętrze taras przylegający do pomieszczenia księgowości.
 12. W trakcie robót poszczególnych pomieszczeń na piętrze wykonano docieplenie sufitów oraz właściwie zabezpieczono kable elektryczne.
 13. Przy wszystkich łóżkach pacjentów zamontowano bezprzewodowy system przywoławczy.
 14. W sali zabiegowej i pokoju pielęgniarek zmodernizowano oświetlenie sufitowe, by dawało więcej światła a jednocześnie było bardziej energooszczędne.
 15. Łącznie w 5 salach zamontowano lampy bakteriobójcze w licznikami czasu pracy lampy, by systematycznie eliminować używanie lamp przenośnych bez wspomnianego licznika (wg wymogów Sanepidu czas pracy lampy bakteriobójczej musi być ewidencjonowany, dlatego liczniki zastępują potrzebę prowadzenia ewidencji papierowej).
 16. Aktualnie na części długości korytarza i przy niektórych łóżkach pacjentów zamontowaliśmy na ścianach deski-odbojnice, by łóżka nie ocierały ścian. Prace te będą kontynuowane.