MISJA FUNDACJI


Celem Fundacji Caritas Katowice jest działalność charytatywna, wspieranie osób niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, a także promocja i organizacja wolontariatu. Środki uzyskane dzięki wpłatom 1,5% podatku pozwalają na realizowanie tych zadań w wielu placówkach gdzie potrzebna jest pomoc.

Ponadto Fundacja Caritas Katowice dofinansowuje remonty i rozbudowę ośrodków Caritas Archidiecezji Katowickiej.