SPRAWOZDANIA


2015:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

FUNDACJA 2015 Bilans

FUNDACJA 2015 RZiS

FUNDACJA 2015 sprawozdanie z działalności

FUNDACJA 2015 Informacja dodatkowa

 

2014:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

bilans_2014rachunek_2014

inf_2014

 

2013:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wstep_2013wprowadzenie_2013bilans_2013

rachunek_2013inf_2013

 

2012:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wstep_2012wprowadzenie_2012bilans_2012

rachunek_2012inf_2012

 

2011:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wstep_2011wprowadzenie_2011bilans_2011

rachunek_2011inf_2011

 

2010:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wprowadzenie_2010bilans_2010rachunek_2010

inf_2010

 

2009:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

 

wprowadzenie_2009bilans_2009rachunek_2009

inf_2009

 

2008:          Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

wprowadzenie_2008bilans_2008rachunek_2008

inf_2008