1,5% PODATKU


Fundacja Caritas Katowice jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000291119) umieszczoną na pozycji 5566 w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą by wspomóc działania Fundacji Caritas Katowice przekazując 1% podatku dochodowego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

 

spot

 

JAK PRZEKAZAĆ 1,5%?


1,5% podatku możesz przekazać korzystając ze specjalnie przygotowanego programu komputerowego, za pomocą którego można sporządzić i wydrukować roczne zeznanie podatkowe, przekazując 1,5% podatku dla Fundacji Caritas Katowice.

 

Rozlicz PIT Online

Projekt “PITax.pl dla OPP” we współpracy z IWOP udostępnia program PIT 2023 w PITax.pl.