1% PODATKU


Fundacja Caritas Katowice jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000291119) umieszczoną na pozycji 5566 w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą by wspomóc działania Fundacji Caritas Katowice przekazując 1% podatku dochodowego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

 

spot

 

JAK PRZEKAZAĆ 1%?


1% podatku możesz przekazać na dwa sposoby:

 1. Korzystając ze specjalnie przygotowanego programu komputerowego, za pomocą którego można sporządzić i wydrukować roczne zeznanie podatkowe, przekazując 1% podatku dla Fundacji Caritas Katowice. Program można bezpłatnie pobrać (7,6 MB) lub też wypełnić bezpośrednio na stronie:

   

    https://www.pitprojekt.pl/caritas-katowice/PitProjekt2020Setup.exe

   Instalowanie programu PIT Projekt 2020

  Aby pobrać program do rozliczeń PIT, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij w ikonę „PROGRAM PIT roczne rozliczenia podatkowe” znajdującą się pod instrukcją.
  2. Kiedy pojawi się okno wraz z informacją o pobieraniu pliku, kliknij w przycisk „Zapisz”. Plik zostanie zapisany w lokalizacji domyślnie ustawionej dla Twojego komputera.
  3. Kliknij w ikonę zapisanego pliku, a następnie kliknij w przycisk „Uruchom”.
  4. Przejdź proces instalacji programu, zaakceptuj warunki umowy oraz wybierz docelową lokalizację instalowanego programu.
  5. W zależność od preferencji wybierz lokalizację, w której chcesz utworzyć folder i ikony programu.
  6. Kliknij w przycisk „Instaluj”, a następnie „Zakończ”.
  7. Program został zainstalowany i możesz za jego pomocą wypełnić rozliczenie podatkowe.

  pit_download

 

 

2. Wypełniając papierowy formularz. W rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 należy podać numer KRS Fundacji Caritas Katowice: 0000291119 oraz kwotę, która ma zostać przekazana. Kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

blankiet