NA CO WYDALIŚMY 1%?


Przeznaczenie wpłat pochodzących z 1% w latach 2009 – 2010

Celem Fundacji Caritas Katowice jest działalność charytatywna, wspieranie osób niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, a także promocja i organizacja wolontariatu. Środki uzyskane dzięki wpłatom 1% podatku pozwalają na realizowanie tych zadań w wielu placówkach gdzie potrzebna jest pomoc. Wybrane działania Fundacji opisujemy poniżej:

 

  1. W ramach środków uzyskanych z 1% Fundacja Caritas Katowice wsparła między innymi realizację programu Partner umożliwiając nabycie sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie, a także budowę boiska wielofunkcyjnego dla osób niepełnosprawnych.
  2. Fundacja wsparła również rozbudowę i remont w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym im. Jana Pawła II w Katowicach przekazując na ten cel w roku 2009 – 116 000 zł.
  3. Na remont w Ośrodku św. Faustyna w Tychach przeznaczono z Fundacji Caritas Katowice w roku 2010 – 36 600 zł.
  4. Na remont Świetlicy św. Brata Alberta przeznaczono w roku 2009 – 60 000 zł, a w roku 2010 – 9750 zł na remont kuchni w Świetlicy św. Wojciecha. W roku 2010 – 25 000 zł przeznaczono na bieżącą działalność placówki.
  5. Na remont w Ośrodku św. Florian w Chorzowie przeznaczono w roku 2010 – 3000 zł.
  6. Na remont drogi przeciwpożarowej w Ośrodku Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej Halembie przeznaczono w roku 2009 – 22 500 zł, a w roku 2010 – 40 000 zł.
  7. Na prace w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie przeznaczono w roku 2009 – 850 000 zł. Był to II etap adaptacji pomieszczeń na Dom Pomocy Społecznej. W roku 2010 – 21 500 zł na adaptację pomieszczeń magazynów i kuchni, 2 500 zł na projekt NZOZ, 25 750 zł na kolejny etap adaptacji kuchni.
  8. Na dofinansowanie rozbudowy Ośrodka bł. Karolina w Lędzinach Fundacja przekazała w roku 2009 – 100 000 zł, a na zakup okien i drzwi 42 500 zł. Na rozbudowę Ośrodka przekazano w roku 2010 – 47 000 zł.