WŁADZE


ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes Fundacji – Dariusz Latos
Członek Zarządu – ks. Grzegorz Hawel
Członek Zarządu – dr hab. Grzegorz Żmij

RADA FUNDACJI:

ks. dr hab. Dariusz Walencik
dr inż. Janusz Rosikowski
dr Tomasz Błaszczyk