Fundacja Caritas Katowice

Fundacja Caritas Katowice

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacja: Strona Fundacji Caritas Katowice, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies.
Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Więcej na ten temat

O Fundacji

Celem Fundacji Caritas Katowice jest działalność charytatywna, wspieranie osób niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, a także promocja i organizacja wolontariatu. Środki uzyskane dzięki wpłatom 1% podatku pozwalają na realizowanie tych zadań w wielu placówkach gdzie potrzebna jest pomoc.

Fundacja Caritas Katowice jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000291119) umieszczoną na stronie 106 w Wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy w Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą by wspomóc działania Fundacji Caritas Katowice przekazując 1% podatku dochodowego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

Jak przekazać 1% podatku

Przygotowany został program komputerowy, za pomocą którego można sporządzić i wydrukować roczne zeznanie podatkowe przekazując 1% podatku dla Fundacji Caritas Katowice. Program można bezpłatnie pobrać (3 MB) lub też wypełnić bezpośrednio na stronie https://www.eopp.pl/pit/caritas-katowice

 

 

 

Natomiast w przypadku rozliczania się z Urzędem Skarbowym za pomocą papierowych formularzy w formularzu zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38) w rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) na końcu formularza należy wpisać numer KRS Fundacji Caritas Katowice: 0000291119 oraz w sąsiednim polu kwotę która ma zostać przekazana dla Fundacji.

Kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na podstawie wypełnionej w ten sposób deklaracji urząd skarbowy przekaże odpowiednią kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego - Fundacji Caritas Katowice.

Założycielem i i jedynym  fundatorem Fundacji Caritas Katowice jest Caritas Archidiecezji Katowickiej  – która jest także organizacją pożytku publicznego KRS 0000221725, na którą również można przekazywać 1% swojego podatku. Na stronie http://www.katowice.caritas.pl/dokument/6/1-dla-caritas.html można uzyskać informacje na temat przekazania 1% dla Caritas Archidiecezji Katowickiej. Można stamtąd również bezpłatnie pobrać program komputerowy, za pomocą którego można sporządzić i wydrukować roczne zeznanie podatkowe za rok 2011 przekazując 1% podatku dla Caritas Archidiecezji Katowickiej.

 

Pomagamy dzieciom ...

 

Fundacja Caritas  Katowice realizując zadania statutowe w 2013 roku przeznaczyła ze środków zgromadzonych w ramach przekazanego 1% podatku kwotę 205.000 zł, na działania związane z szeroko pojętą pomocą dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczną dla dzieci, podopiecznych Ośrodków:

 • św. Jacka w Katowicach,
 • św. Faustyny w Tychach,
 • św. Rodzina w Ustroniu Nierodzimiu

Dzięki temu udało się pomóc blisko 500 dzieciom rozwijać się w atmosferze wzajemnego poszanowania i miłości.

Więcej…
 

Pomagamy osobom niepełnosprawnym ...

Fundacja Caritas Katowice realizując zadania statutowe w 2013 roku przeznaczyła ze środków zgromadzonych w ramach przekazanego 1% podatku kwotę 162.000 zł, na wspomaganie działań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,

 • Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie,
 • Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach,
 • Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie Borowej Wsi,
 • Ośrodka Najświętsze Serce Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej Halembie,
 • Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.

 

Dzięki temu udało się kontynuować dzieło stwarzania warunków godnego życia blisko 2000 osób niepełnosprawnych.

Więcej…
 

Pomagamy seniorom ...

 

Fundacja Caritas Katowice realizując zadania statutowe w 2013 roku przeznaczyła ze środków zgromadzonych w ramach przekazanego 1% podatku  kwotę 162.862 zł, na działania związane z zapewnieniem jak najlepszej kondycji psychofizycznej seniorów, podopiecznych Ośrodka Św. Floriana w Chorzowie, Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach oraz Ośrodka Św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej

Dzięki temu blisko 570 osób starszych nadal ma zapewnione wspaniałe warunki do godnego przeżycia jesieni życia, w której nie zabraknie również specjalistycznej opieki.

Więcej…
 

VII Maltański Obóz Integracyjny dla osób niepełnosprawnych w Szczyrzycu - lipiec 2011

 

Od 15 lipca 2011 roku Fundacja Caritas Katowice wraz z Zakonem Maltańskim zorganizowała VII Maltański Obóz Integracyjny dla osób niepełnosprawnych w Szczyrzycu.

W bieżącym roku w obozie wzięło udział ponad  40  niepełnosprawnych uczestników.

Każdym z nich zajmował się jeden wolontariusz, zatem w tegorocznym obozie podzielonym na dwa tygodniowe turnusy wzięło udział blisko 100 osób.
Myśl przewodnia tegorocznego obozu brzmiała: "lustereczko powiedz przecie kto jest najpiękniejszy w świecie", zatem moda i szeroko pojęty wygląd zewnętrzny człowieka stanowił główną tematykę zajęć.

 

Więcej…
 

Przeznaczenie wpłat pochodzących z 1% w latach 2009 - 2010

Celem Fundacji Caritas Katowice jest działalność charytatywna, wspieranie osób niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, a także promocja i organizacja wolontariatu. Środki uzyskane dzięki wpłatom 1% podatku pozwalają na realizowanie tych zadań w wielu placówkach gdzie potrzebna jest pomoc. Wybrane działania Fundacji opisujemy poniżej.

W ramach środków uzyskanych z 1% Fundacja Caritas Katowice wsparła między innymi realizację programu Partner umożliwiając nabycie sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie, a także budowę boiska wielofunkcyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja wsparła również rozbudowę i remont w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym im. Jana Pawła II w Katowicach przekazując na ten cel w 2009 r. 116 000 zł .

Na remont w Ośrodku św. Faustyna w Tychach przeznaczono z Fundacji Caritas Katowice w 2010 r. – 36 600 zł.

W roku 2009 przeznaczono 60 000 zł na remont Świetlicy św. Brata Alberta, a w 2010 r. 9750 zł na remont kuchni w Świetlicy św. Wojciecha. 25 000 zł w roku 2010 przeznaczono na bieżącą działalność placówki.

Na remont w Ośrodku św. Florian w Chorzowie przeznaczono w 2010 r. 3000 zł.

Na remont drogi przeciwpożarowej w Ośrodku Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej Halembie przeznaczono w 2009 roku 22 500 zł, a r w roku 2010 - 40 000 zł.

Na prace w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie przeznaczono w 2009 r. 850 000 zł - II etap adaptacji pomieszczeń na Dom Pomocy Społecznej; w 2010 r. 21 500 zł na adaptację pomieszczeń magazynów i kuchni, 2 500 - projekt NZOZ, 25 750 - kolejny etap adaptacji kuchni.

Na dofinansowanie rozbudowy Ośrodka bł. Karolina w Lędzinach Fundacja przekazała w 2009 r. 100 000 zł., a na zakup okien i drzwi 42 500 zł.  W roku 2010 na rozbudowę Ośrodka przekazano 47 000 zł.

Więcej…

 

Remont w Ośrodku bł. Karolina w Lędzinach

 

Na dofinansowanie rozbudowy Ośrodka bł. Karolina w Lędzinach Fundacja przekazała w 2009 r. 100 000 zł., a na zakup okien i drzwi 42 500 zł. W roku 2010 na rozbudowę Ośrodka przekazano 47 000 zł.

Ze środków jakie udało się pozyskać z Fundacji Caritas Katowice w latach 2009-2010 dokonano realizacji zadań w zakresie  zakupu i montażu okien oraz drzwi jak również montażu instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz częściowo instalację elektryczną   Udało się również otynkować i pomalo

wać ściany, zrobić wylewki na parterze, oraz położyć kafelki podłogowe na korytarzu jak również wykafelkować kuchnię.

Więcej…
 

Sprzęt rehabilitacyjny i budowa boiska wielofunkcyjnego

 

 

W ramach środków uzyskanych z 1% Fundacja Caritas Katowice wsparła między innymi realizację programu Partner umożliwiając nabycie sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie, a także budowę boiska wielofunkcyjnego dla osób niepełnosprawnych.

 

Więcej…
 

Rozbudowa i prace remontowe w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym

 

Fundacja Caritas Katowice przekazała w 2009 r. 116 000 zł na dofinansowanie II etapu prac modernizacyjnych w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym im. Jana Pawła II:

 1. Wykonano nową bramę wjazdową - dotychczasowa była zbyt wąska i nie pozwalała Straży Pożarnej na wjazd samochodów pożarniczych.
 2. Na parterze umieszczono wszystkie sale dla chorych (16-18 łóżek). Każda sala posiada obecnie okna o normalnych gabarytach, prowadzące bezpośrednio na zewnątrz. Do tej pory sala jednoosobowa miała okno prowadzące do innej sali, przez co była bardzo ciemna; uniemożliwiało to również skuteczne wietrzenie.
 3. W 4 salach pacjentów i dwóch pomieszczeniach biurowych zostały wymienione okna z małych na normalnych wymiarów.
 4. Wymieniono drzwi wejściowe do budynku ( 2 szt.). Dotychczasowe były zbyt wąskie i nie spełniały norm p.poż..
 5. Powiększono pomieszczenie pro-morte. Poprawiono klimatyzację w tym pomieszczeniu, dotychczasowa nie spełniała właściwie swej funkcji.
 6. Zlikwidowano salę 4-osobową, która nie spełniała wymogów związanych z opieką hospicyjną, a także jednoosobową salę bez zewnętrznego okna.
 7.  

Więcej…
 

Budowa klatki schodowej w ośrodku św Faustyna w Tychach

 

Na remont w Ośrodku św. Faustyna w Tychach przeznaczono z Fundacji Caritas Katowice w 2010 r. – 36 600 zł.

Siedziba Ośrodka św. Faustyna mieści się w zabytkowym budynku otoczonym zielenią dużego ogrodu. Trzykondygnacyjny dom z poddaszem użytkowym zbudowano w 1907 roku.

W listopadzie 2010 rozpoczęliśmy rozbudowę klatki schodowej.  Głównym celem tej inwestycji jest dostosowanie do standardów zgodnych z aktualną instrukcją przeciw pożarową - wymiana drewnianych schodów na betonowe, dobudowa piętra  umożliwiająca swobodne i bezpieczne przemieszczanie się do pracowni znajdujących się na poddaszu. Pierwszy etap prac widoczny na zdjęciach to budowa schodów, wymurowanie ścian zewnętrznych drugiego piętra klatki schodowej, zadaszenie całości.

 

Więcej…
 

Remont Świetlicy św. Brata Alberta i Świetlicy św. Wojciecha w Katowicach

Środki przekazane Świetlicy Środowiskowej św. Brata Alberta i Dziennego Domu Pomocy Społecznej św. Brata Alberta - wykorzystano na całkowity remont trzech kondygnacji pomieszczeń należących do obu placówek tj. sal do pracy z grupami, sal terapeutycznych, pokoi pracy indywidualnej, pokoi personelu, aneksu kuchennego, 4 węzłów sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i jadalni. W ramach prac wykonano całkowity remont ścian, posadzek i stropów, instalacji wod-kan, zmodernizowano instalację elektryczną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Doposażenie aneksu kuchennego Świetlicy Środowiskowej św. Wojciecha przy ul. Chopina 14/1.
W listopadzie 2009 roku pozyskano z zasobów miasta Katowice lokal pod nową siedzibę placówki. Ze środków własnych Ośrodka sfinansowano następujące prace budowlane: całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, utworzenie dwóch węzłów sanitarnych, utworzenie aneksu kuchennego, zaprojektowanie i utworzenie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej i komputerowej, tynkowanie, gipsowanie i malowanie ścian, układanie glazury oraz renowacja sufitów i podłóg. Natomiast ze środków Fundacji doposażono aneks kuchenny w niezbędne meble.

Środki na działalność bieżącą zostały wykorzystane jako zabezpieczenie funkcjonowania placówki w miesiącu styczniu i lutym, wobec zapowiadanych z końcem roku i mających fizycznie miejsce z początkiem nowego roku opóźnień w przekazaniu środków z zasobów samorządowych.

 

 

Remont w Ośrodku św. Florian w Chorzowie

 

Przekazane przez naszą Fundację środki umożliwiły przeprowadzenie kompleksowego remontu pokoi mieszkalnych i łazienek w Ośrodku św. Florian w Chorzowie.

Wymienione zostały piony instalacji wodno-kanalizacyjnej, drzwi, grzejniki, glazura, sanitariaty, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont dotyczył 4 łazienek.

W pokojach mieszkalnych wyrównano ściany i sufity, pomalowano. Zmodernizowano instalację elektryczną, wymieniono wykładziny. W sumie wyremontowano 6 pomieszczeń mieszkalnych.

Przeprowadzono również przemurowanie głowic kominowych ponad dachem.

 

Więcej…
   

Adaptacja pomieszczeń dla Domu Pomocy Społecznej w Knurowie

 

 

W roku 2009 zakończyła się adaptacja pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej. Kompleksowy remont obejmował przygotowanie pomieszczeń mieszkalnych oraz zaplecza towarzyszącego dla 51 niepełnosprawnych intelektualnie osób dorosłych. Zgodnie z ustawowymi standardami Dom dysponuje 14 pokojami mieszkalnymi. W każdym pokoju znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do wspólnej dyspozycji mieszkańców służy:

 

 

 

 • jadalnia, pokój dziennego pobytu,
 • kuchenka oddziałowa z zmywalnią,
 • pokój personelu,
 • dyżurka pielęgniarska,
 • brudownik,
 • magazyn pościeli,
 • schowek porządkowy,
 • pracownia terapii zajęciowej.

 

Więcej…
 

Licznik wizyt

Dzisiaj3
Wczoraj4
Tydzień7
Miesiąc104
Wszystkie25906