Pomagamy

post

dzieciom >>

Fundacja Caritas Katowice realizując zadania statutowe w 2013 roku przeznaczyła ze środków zgromadzonych w ramach przekazanego 1% podatku kwotę 205.000 zł, na działania związane z szeroko pojętą pomocą dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczną dla dzieci, podopiecznych Ośrodków: św. Jacka w Katowicach,…

post

niepełnosprawnym >>

Fundacja Caritas Katowice realizując zadania statutowe w 2013 roku przeznaczyła ze środków zgromadzonych w ramach przekazanego 1% podatku kwotę 162.000 zł, na wspomaganie działań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych: Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie,…

post

seniorom >>

Fundacja Caritas Katowice realizując zadania statutowe w 2013 roku przeznaczyła ze środków zgromadzonych w ramach przekazanego 1% podatku kwotę 162.862 zł, na działania związane z zapewnieniem jak najlepszej kondycji psychofizycznej seniorów, podopiecznych Ośrodka Św. Floriana w Chorzowie, Domu…