Pomagamy Realizacja Projektu współfinansowanego z UE

post
Fundacja Caritas Katowice realizuje projekt pn.: W trosce o najmłodszych żorzan – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej VIII., działania 8.1., poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT
 
Przedmiotem projektu jest utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i funkcjonowanie nowej placówki żłobkowej.
 
Projekt skierowany jest do min. 30 rodziców/opiekunów prawnych, którzy dzięki realizacji projektu powrócą na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka, os. pracujące przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, os. nieaktywne zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem.
 
Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia na terenie Miasta Żory poprzez stworzenie i funkcjonowanie nowej placówki żłobkowej
 
Wartość projektu: 665 931,40 zł, wartość dofinansowania: 599 338,26 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.08.2021 r.
 
Rekrutacja uczestników do projektu trwa od 1 czerwca 2019 roku – materiały rekrutacyjne do pobrania. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy: Dominika Ciastko – Dyrektor żłobka  Tel. 32 434 21 51; Marzena Dziedzic – koordynator projektu Tel. 693925713
 
Do pobrania: