Pomagamy Realizacja Projektu współfinansowanego z UE

post
Fundusze Europejskie
 

 

Fundacja Caritas realizuje projekt pt„W trosce o najmłodszych żorzan – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Poddziałanie: 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

 

Projekt skierowany jest do  min. 30 rodziców/opiekunów prawnych, którzy dzięki realizacji projektu powrócą na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka, os. pracujące przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, os. nieaktywne zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem poprzez utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i funkcjonowanie nowej placówki żłobkowej na 15 miejsc, który będzie prowadzony przez Fundacje Caritas Katowice w okresie 23.10.2019-23.10.2021.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

- bieżące funkcjonowanie żłobka – opieka nad dziećmi do lat 3,

- adaptacja lokalu na potrzeby żłobka (łazienka),

- doposażenie żłobka m.in. w materiały dydaktyczne, edukacyjne, zabawki, sprzęt kuchenny.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia na terenie Miasta Żory poprzez stworzenie i funkcjonowanie nowej placówki żłobkowej na 15 miejsc w okresie od 01.06.2019 – 23.10.2021 (01.06.2019-22.10.2019 – adaptacja pomieszczeń, zakup mebelków/materiałów dydaktycznych/zabawek/zatrudnienie opiekunek i personelu żłobkowego; 23.10.2019 – 23.10.2021 bieżące funkcjonowanie żłobka)

 

Wartość projektu: 665 931,40 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS : 566 041,69 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 33 296,57zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 23.10.2021 r.

 
Rekrutacja uczestników do projektu trwa od 1 czerwca 2019 roku – materiały rekrutacyjne do pobrania. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy: Dominika Ciastko – Dyrektor żłobka  Tel. 32 434 21 51; Marzena Dziedzic – koordynator projektu Tel. 693925713
 
Do pobrania: