Sprzęt rehabilitacyjny i budowa boiska wielofunkcyjnego


W ramach środków uzyskanych z 1% Fundacja Caritas Katowice wsparła między innymi realizację programu Partner umożliwiając nabycie sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie, a także budowę boiska wielofunkcyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Program Partner

Program PARTNER realizowaliśmy od kliku lat i stanowił ważny element systemowego wsparcia jakie świadczy poprzez swoją działalność Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie. Z punktu widzenia potrzeb osób niepełnosprawnych program ten umożliwił nabywanie, doskonalenie i podtrzymywanie umiejętności takich jak: umiejętności samoobsługi, sprawnego poruszania się na wózku inwalidzkim oraz pokonywanie barier architektonicznych, posługiwanie się nowoczesnymi technikami zdobywania informacji, zaradności życiowej, koniecznych do realizacji życiowych aspiracji a także w miarę możliwości do samodzielnego i niezależnego życia w społeczeństwie.

Na terenie Ośrodka w 2009 realizowaliśmy dwa zadania:

  1.  „Droga do samodzielności – system kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” oraz
  2. „Droga do samodzielności – system kompleksowego wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych”.

Dzięki przekazanym środkom w 2009 roku przez Fundację Caritas z siedzibą w Katowicach zakupiliśmy zgodnie z budżetem zadań sprzęt rehabilitacyjny o wartości 30.000 zł, w skład którego wchodził aparat do krioterapii o wartości 20.000 zł oraz tor przeszkód do nauki jazdy na wózku inwalidzkim o wartości 10.000 zł. Dodatkowo nabyliśmy chodzik pachowy z elektryczną regulacją wysokości, fisiotek, suchy basen. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiliśmy Sling therapy, stół Opal, dwuobwodowy aparat do fizykoterapii.

Zakupione sprzęty rehabilitacyjne były ściśle nakierowane na schorzenia i realne potrzeby naszych podopiecznych. Nadmieniamy, że zastosowanie tak specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjnych może w realny sposób poprawić stan psycho-fizyczny i korzystnie wpłynąć na ich samodzielność i sprawność.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

W 2010 roku Fundacja Caritas Katowice przeznaczyła kwotę w wysokości 50.000 zł, na pokrycie części zobowiązań dla firmy, która rozpoczęła budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka. Łączny koszt budowy boiska wynosił będzie 319.000 zł. Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych. Na boisku można będzie zagrać w badmintona, rugby na wózkach, inne gry zespołowe oraz doskonalić naukę jazdy na wózku inwalidzkim. Będziemy mogli być organizatorami różnego rodzaju imprez sportowych, Olimpiad Specjalnych, itp. Całość płyty boiska otoczona będzie ogrodzeniem. Zdecydowaliśmy się na takie przedsięwzięcie, gdyż głównym naszym celem jest zwiększenie dostępności dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej infrastruktury sportowej, a tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawę ogólnej kondycji fizycznej, a w konsekwencji zdrowotnej.