ADAPTACJA POMIESZCZEŃ dla Domu Pomocy Społecznej w Knurowie


W roku 2009 zakończyła się adaptacja pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej. Kompleksowy remont obejmował przygotowanie pomieszczeń mieszkalnych oraz zaplecza towarzyszącego dla 51 niepełnosprawnych intelektualnie osób dorosłych. Zgodnie z ustawowymi standardami Dom dysponuje 14 pokojami mieszkalnymi. W każdym pokoju znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do wspólnej dyspozycji mieszkańców służy:

-jadalnia, pokój dziennego pobytu,
-kuchenka oddziałowa z zmywalnią,
-pokój personelu,
-dyżurka pielęgniarska,
-brudownik,
-magazyn pościeli,
-schowek porządkowy,
-pracownia terapii zajęciowej.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Caritas Archidiecezji Katowickiej a Starostwem Powiatowym w Gliwicach, Dom Pomocy Społecznej rozpoczął działalność 13 maja 2009 roku. Na II etap dotyczy adaptacji pomieszczeń na Dom Pomocy Społecznej w roku 2009 Fundacja Caritas Katowice przekazała 850 000 zł.

W 2010 r. Fundacja Caritas Katowice przekazała 21 500 na adaptację magazynów i kuchni.

Zadanie obejmowało adaptację pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb uruchomienia kuchni. Adaptacja obejmowała wyburzenie ścian działowych, wymurowanie nowych zgodnie z projektem budowlanym. Ściany kuchni jak i posadzkę wyłożono płytkami ceramicznymi. Zainstalowano system wentylacji i odprowadzania pary.

Na opracowanie projektu NZOZ przekazano z Fundacji 2500 zł w 2010 r.

Opracowanie projektu uwzględnia zapotrzebowanie Mieszkańców Ośrodka na specjalistyczne usługi medyczne w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej. Pomieszczenia przeznaczone na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej znajdują się na parterze Ośrodka i stanowiły niezagospodarowaną część Ośrodka. Dokumentację projektową złożono w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Gliwicach w formie zgłoszenia.

Na kolejny etap adaptacji kuchni Fundacja przekazała 25 750 zł w 2010 r.

Adaptacja obejmuje prace budowlane w pomieszczenia przygotowawczych i magazynowych kuchni znajdującej się w piwnicach Ośrodka. Zgodnie z projektem budowlanym wyburzono istniejące ściany działowe i wymurowano nowe, wyodrębniające technologiczny ciąg obróbki żywności. Zainstalowano nową instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Obecnie trwają prace wykończeniowe obejmujące malowanie ścian oraz położenie płytek ceramicznych.