REMONT Świetlicy św. Brata Alberta i Świetlicy św. Wojciecha w Katowicach


Środki przekazane Świetlicy Środowiskowej św. Brata Alberta i Dziennego Domu Pomocy Społecznej św. Brata Alberta – wykorzystano na całkowity remont trzech kondygnacji pomieszczeń należących do obu placówek tj. sal do pracy z grupami, sal terapeutycznych, pokoi pracy indywidualnej, pokoi personelu, aneksu kuchennego, 4 węzłów sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i jadalni. W ramach prac wykonano całkowity remont ścian, posadzek i stropów, instalacji wod-kan, zmodernizowano instalację elektryczną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Doposażenie aneksu kuchennego Świetlicy Środowiskowej św. Wojciecha przy ul. Chopina 14/1.

W listopadzie 2009 roku pozyskano z zasobów miasta Katowice lokal pod nową siedzibę placówki. Ze środków własnych Ośrodka sfinansowano następujące prace budowlane: całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, utworzenie dwóch węzłów sanitarnych, utworzenie aneksu kuchennego, zaprojektowanie i utworzenie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej i komputerowej, tynkowanie, gipsowanie i malowanie ścian, układanie glazury oraz renowacja sufitów i podłóg. Natomiast ze środków Fundacji doposażono aneks kuchenny w niezbędne meble.

Środki na działalność bieżącą zostały wykorzystane jako zabezpieczenie funkcjonowania placówki w miesiącu styczniu i lutym, wobec zapowiadanych z końcem roku i mających fizycznie miejsce z początkiem nowego roku opóźnień w przekazaniu środków z zasobów samorządowych.